FAQ

Hoe brengt CRAFT leden met elkaar in contact?

Allereerst organiseren we jaarlijks twee bijeenkomsten (een ledenvergadering in maart, en een informele bijeenkomst in het najaar) waar leden elkaar fysiek kunnen ontmoeten. En we organiseren (vaak in samenwerking met leveranciers) seminars voor onze leden over bijvoorbeeld het moutproces of reiniging in de brouwerij.

Er is een compleet online platform (KBCweb). In deze besloten omgeving kunnen de CRAFT-leden 24/7 met elkaar informatie uitwisselen, vragen stellen en kennis en ervaring delen over alle onderwerpen waar we als kleine bierbrouwerijen mee te maken hebben. Er is een smoelenboek met contactgegevens, zodat de leden telefonisch of per e-mail rechtstreeks contact met elkaar kunnen opnemen.

Er zijn CRAFT Netwerkborrels: informele borrels, die een paar keer per jaar en op verschillende plaatsen in het land georganiseerd worden met en door de leden zelf. Belangrijkste doelstelling is het bieden van een gelegenheid waar leden verder kennis met elkaar kunnen maken, zowel voor de gezelligheid maar ook om ervaringen te delen en plannen te maken voor verdere activiteiten. Die samenwerking bepaalt de kracht van onze vereniging!

Hoe is CRAFT georganiseerd?

CRAFT is een vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De leden zijn bedrijven (rechtspersonen, ingeschreven bij de KvK) die de ontwikkeling, produktie en verkoop van bier naar eigen receptuur als voornaamste bedrijfsactiviteit hebben. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit vijf personen, die op vrijwillige basis (= onbezoldigd) hun bestuursrol vervullen.

Onder het motto “Voor de leden, door de leden” benadrukt CRAFT de kracht van de vereniging. Als veel leden geregeld een klein deel van hun beschikbare tijd besteden ten gunste van CRAFT en de andere leden, dan ontstaat een enorm potentieel aan kennis, ervaring en resultaat. Er zijn daarom steeds diverse projecten actief waarin groepjes leden iets organiseren / regelen / uitzoeken ten gunste voor CRAFT en haar leden. De resultaten daarvan worden gepresenteerd en gedeeld. Er is een lijst van onderwerpen die als project opgepakt kunnen worden, maar daarvoor geldt: alleen als er voldoende tijd en/of prioriteit voor zo’n onderwerp is bij de leden. “Vrijwillig is niet vrijblijvend” is onze leidraad voor het ontplooien van activiteiten. Niemand is verplicht om iets te doen voor het CRAFT, maar als je het doet, doe het dan goed. Zodat op de waardering van de leden kan worden gerekend.

Verenigingsbureau

CRAFT maakt gebruik van een professioneel verenigingsbureau die een deel van de (uitvoerende) werkzaamheden uit handen neemt. De uitvoering en continuïteit van primaire verenigingsprocessen zijn zodoende gewaarborgd. Actieve leden houden hierdoor meer tijd over om zich op de inhoud te richten en daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen en verdere ontwikkeling van de vereniging. Onze branche is volop in beweging. Met jou inzet kunnen zichtbare resultaten worden geboekt, je staat mede aan het roer wat vrijwilligerswerk voor CRAFT aantrekkelijk maakt. Het verenigingsbureau van CRAFT is te bereiken via info@kleinbrouwerijcollectief.nl.

 

Welke projecten zijn er bijvoorbeeld actief (of afgerond)?

 • inventarisatie van brouwapparatuur in gebruik;
 • inventarisatie mogelijkheden huurbrouw (binnen en buiten CRAFT);
 • opstellen en afstemmen Hygiënecode met VWA en Ministerie;
 • workshop Microscopie (voor de leden);
 • inventarisatie etikettendrukkers;
 • begeleiding bij inzending naar buitenlandse bierwedstrijden;
 • ontwikkelen van een jaarlijkse CRAFT-index;
 • jaarlijkse conferentie;
 • ontwikkelen van een nieuwe website;
 • ontwikkelen van een kennisbak expiciet voor CRAFT-leden.

Hoe promoot CRAFT de Nederlandse biercultuur?

Bijvoorbeeld door:

En we onderhouden contacten met verschillende stakeholders in de bierwereld in binnen- en buitenland. Steeds meer organisaties beschouwen CRAFT als primaire gesprekspartner vanwege het grote aantal brouwerijen dat ze via CRAFT in één keer kunnen bereiken. We zijn de enige organisatie in Nederland die primair de belangen van de kleine brouwerijen behartigt.

Is CRAFT een inkooporganisatie?

Nee, maar we onderhouden wel contact met verschillende inkooporganisaties die dit als hoofdactiviteit hebben. Ook nieuwe inkooporganisaties brengen we graag onder de aandacht van onze leden. Binnen de vereniging houden we ook inventarisaties en ervaringen bij van leveranciers op diverse terreinen. Onze leden maken onderling wel afspraken over gezamenlijke inkoop, bijvoorbeeld vanwege transportkosten en/of ordergrootte.

Is CRAFT een verkooporganisatie of biergroothandel?

Nee, met dezelfde overweging als hierboven bij ‘inkooporganisatie’.

Hoe bevalt het om lid te zijn van CRAFT?

Dat kun je natuurlijk het beste vragen aan onze leden. Op de CRAFT-website vind je een lijst én een kaart waarop al onze leden vermeld staan. Neem gerust contact met hen op. Het wereldje van de kleine, Nederlandse bierbrouwerijen kenmerkt zich door een grote mate van collegialiteit. Over het algemeen is men zeer bereid om collega-brouwerijen te woord te staan en verder te helpen.

Wat kost het lidmaatschap van het CRAFT?

De contributie is sinds 2016 afhankelijk van je verkoopvolume en wordt jaarlijks in de ALV opnieuw vastgesteld. Het basistarief voor een lidmaatschap in 2016 is €275. Voor alle tarieven kijk je op de pagina ‘lid worden‘.

Hoe kan ik lid worden van het CRAFT?

Bedrijven met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en met als hoofdactiviteit de ontwikkeling, produktie en verkoop van bier naar eigen receptuur kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na het invullen van het formulier en de bevestiging wordt het lidmaatschap binnen enkele dagen beoordeeld en geactiveerd.

0 reacties op “FAQ
5 Pings/Trackbacks op "FAQ"
 1. […] bijvoorbeeld de provincie Utrecht, waar nu 25 kleine brouwerijen zijn. Maar de voorzitter van het Klein Brouwerij Collectief, Constant Keinemans, reageert erg enthousiast op deze groei. “In het Noorden waren lange tijd erg […]

 2. […] Klein Brouwerij Collectief | Nederlands … – Het Klein Brouwerij Collectief (KBC) bestaat sinds 2003 en is sindsdien uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsverband van bierbrouwerijen (met en … […]

 3. […] bierbrouwerijen een belangenvereniging? Ja, bierbrouwerijen kunnen lid worden van Het Klein Brouwerij Collectief (KBC). Deze belangenvereniging bestaat sinds 2003 en is inmiddels uitgegroeid tot grootste […]

 4. […] opmars van kleine brouwerijen in Nederland zet onverminderd door en dat merkt ook het Klein Brouwerij Collectief (KBC). KBC is de branchevereniging voor bierbrouwerijen (met en zonder eigen ketels) in Nederland en […]