Klein Brouwerij Collectief

Het Klein Brouwerij Collectief (KBC) bestaat sinds 2003 en is sindsdien uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsverband van bierbrouwerijen (met en zonder eigen ketels) van Nederland. De ruim 140 leden zijn allen ondernemers die zich bezighouden met de ontwikkeling, produktie en verkoop van bier naar eigen receptuur. Het KBC biedt een platform voor overleg en uitwisseling van kennis en ervaring.

In de landelijke pers zijn het vooral de acht grote bierbrouwerijen die de aandacht vragen. Met de al jaren teruglopende consumptie van pils en tegelijkertijd de opkomende vraag naar (nationaal en internationaal) speciaalbier vindt het KBC het tijd worden om zich meer te profileren. De Nederlandse consument krijgt immers steeds meer aandacht voor een mooi speciaalbier, dat met eerlijke ingrediënten op ambachtelijke wijze geproduceerd wordt. En die voorliefde delen ze met de leden van het KBC.

KBC-logo-small

Hoe brengt het KBC leden met elkaar in contact?

Allereerst organiseren we jaarlijks twee bijeenkomsten (een ledenvergadering in maart, en een informele bijeenkomst in het najaar) waar leden elkaar fysiek kunnen ontmoeten. En we organiseren (vaak in samenwerking met leveranciers) seminars voor onze leden over bijvoorbeeld het moutproces of reiniging in de brouwerij.

In het voorjaar van 2014 hebben we een compleet on-line platform (KBCweb) in gebruik genomen. In deze besloten omgeving kunnen de KBC-leden 24×7 met elkaar informatie uitwisselen, vragen stellen en kennis en ervaring delen over alle onderwerpen waar we als kleine bierbrouwerijen mee te maken hebben. Er is een smoelenboek met contactgegevens, zodat de leden telefonisch of per e-mail rechtstreeks contact met elkaar kunnen opnemen.

In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met de Netwerkborrels: informele borrels, die een paar keer per jaar en op verschillende plaatsen in het land georganiseerd worden met en door de leden zelf. Belangrijkste doelstelling is het bieden van een gelegenheid waar leden actief contact hebben met elkaar, zowel voor de gezelligheid maar ook om ervaringen te delen en plannen te maken voor verdere activiteiten. Die samenwerking bepaalt de kracht van ons Collectief!

Hoe is het KBC georganiseerd?

Het KBC is een vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De leden zijn bedrijven (rechtspersonen, ingeschreven bij de KvK) die de ontwikkeling, produktie en verkoop van bier naar eigen receptuur als voornaamste bedrijfsactiviteit hebben. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit vijf personen, die op vrijwillige basis (= onbezoldigd) hun bestuursrol vervullen. Ook de andere activiteiten die binnen en door het KBC worden ontplooid zijn op vrijwillige basis. Het KBC kent geen betaalde medewerkers.

Onder het motto “Voor de leden, door de leden” benadrukt het KBC de kracht van het Collectief. Als veel leden geregeld een klein deel van hun beschikbare tijd besteden ten gunste van het KBC en de andere leden, dan ontstaat een enorm potentieel aan kennis, ervaring en resultaat. Er zijn daarom steeds diverse projecten actief waarin groepjes leden iets organiseren / regelen / uitzoeken voor het KBC. De resultaten daarvan worden gepresenteerd en gedeeld met de andere leden. Er is ook een lijst van onderwerpen die mogelijk als project opgepakt kunnen worden, maar daarvoor geldt: alleen als er voldoende tijd en/of prioriteit voor zo’n onderwerp is bij de leden.

“Vrijwillig is niet vrijblijvend” is onze leidraad voor het ontplooien van activiteiten. Niemand is verplicht om iets te doen voor het Collectief, maar als je het doet dan doe je het goed.

Welke projecten zijn er bijvoorbeeld actief (of afgerond)?

  • inventarisatie van brouwapparatuur in gebruik;
  • inventarisatie mogelijkheden huurbrouw (binnen en buiten KBC);
  • opstellen en afstemmen Hygiënecode met VWA en Ministerie;
  • workshop Microscopie (voor de leden);
  • inventarisatie etikettendrukkers;
  • begeleiding bij inzending naar buitenlandse bierwedstrijden.

Hoe promoot het KBC de Nederlandse biercultuur?

Bijvoorbeeld door:

En we onderhouden contacten met verschillende partijen in de bierwereld in binnen- en buitenland. Steeds meer organisaties beschouwen het KBC als primaire gesprekspartner vanwege het grote aantal brouwerijen dat ze via het KBC in één keer kunnen bereiken. We zijn de enige organisatie in Nederland die primair de belangen van de kleine brouwerijen behartigt.

Is het KBC een inkooporganisatie?

Nee. Het runnen van een inkooporganisatie kost doorlopend een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Dat is een te zware taak om binnen onze vereniging te beleggen, omdat (zie ook boven) het KBC geen betaalde medewerkers kent. We onderhouden wel contact met verschillende inkooporganisaties die dit als hoofdactiviteit hebben. Ook nieuwe inkooporganisaties brengen we graag onder de aandacht van onze leden. Binnen de vereniging houden we ook inventarisaties en ervaringen bij van leveranciers op diverse terreinen. Onze leden maken onderling wel afspraken over gezamenlijke inkoop, bijvoorbeeld vanwege transportkosten en/of ordergrootte.

Is het KBC een verkooporganisatie of biergroothandel?

Nee, met dezelfde overweging als hierboven bij ‘inkooporganisatie’.

Hoe bevalt het om lid te zijn van het KBC?

Dat kun je natuurlijk het beste vragen aan onze leden. Op de KBC-website vind je een lijst én een kaart waarop al onze leden vermeld staan. Neem gerust contact met hen op. Het wereldje van de kleine, Nederlandse bierbrouwerijen kenmerkt zich door een grote mate van collegialiteit. Over het algemeen is men zeer bereid om collega-brouwerijen te woord te staan en verder te helpen.

Wat kost het lidmaatschap van het KBC?

De contributie bedraagt (sinds 2012) € 150,- per jaar en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld tijdens de ALV.

Hoe kan ik lid worden van het KBC?

Bedrijven met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en met als hoofdactiviteit de ontwikkeling, produktie en verkoop van bier naar eigen receptuur kunnen een e-mailverzoek sturen naar info@kleinbrouwerijcollectief.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Na invullen en retourneren van het formulier wordt het lidmaatschap binnen een paar dagen geregeld.

0 reacties op “Klein Brouwerij Collectief
4 Pings/Trackbacks op "Klein Brouwerij Collectief"
  1. […] bijvoorbeeld de provincie Utrecht, waar nu 25 kleine brouwerijen zijn. Maar de voorzitter van het Klein Brouwerij Collectief, Constant Keinemans, reageert erg enthousiast op deze groei. “In het Noorden waren lange tijd erg […]

  2. […] Klein Brouwerij Collectief | Nederlands … – Het Klein Brouwerij Collectief (KBC) bestaat sinds 2003 en is sindsdien uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsverband van bierbrouwerijen (met en … […]

  3. […] bierbrouwerijen een belangenvereniging? Ja, bierbrouwerijen kunnen lid worden van Het Klein Brouwerij Collectief (KBC). Deze belangenvereniging bestaat sinds 2003 en is inmiddels uitgegroeid tot grootste […]