De voordelen

CRAFT heeft inmiddels meer dan 150 leden. Het is dé vereniging die relevante kennis en informatie over de branche op overzichtelijke wijze verzamelt, verrijkt en deelt met haar leden. CRAFT promoot en behartigt de belangen van haar leden (en daarmee indirect de branche van bierbrouwerijen) richting markt, media en politiek. CRAFT biedt leden exclusieve mogelijkheden om hun netwerk te vergroten, kennis en ervaringen met anderen te delen en daar hun voordeel mee te doen.

Hieronder de 7 redenen waarom een lidmaatschap van CRAFT loont!

1. Promotie

Met de Open Nederlandse Brouwerijdagen wil CRAFT de Nederlandse consument attent maken op de aanwezigheid van de vele bierbrouwerijen in ons land en de verscheidenheid aan bieren die zij brouwen. CRAFT biedt unieke mogelijkheden om de brouwerijen van onze leden onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Voor de media is CRAFT de ingang voor informatie over de branche van kleine bierbrouwerijen. Je lift als lid mee op landelijke en regionale media aandacht en diverse promotie- en publicatie-activiteiten vanuit de vereniging.

Maar ook een nieuwe website moet er straks voor zorgen dat onze leden een streepje voor hebben op niet-leden. De nieuwe website wordt het platform voor craft bieren in Nederland waarop CRAFT-leden zich exclusief kunnen promoten richting de markt en consumenten. Op de website moeten de leden en hun bieren centraal staan.

2. Exclusieve toegang tot een bron aan kennis en informatie

CRAFT start binnenkort met het aanleggen van een kennisbank vol met relevante informatie en documenten. CRAFT is ook houder van de hygiënecode voor kleine brouwerijen die zij exclusief aan leden beschikbaar stelt (niet leden betalen hiervoor een vergoeding). En via KBCweb leg je in een handomdraai contact met die ene collega-brouwer waarnaar je op zoek bent. Maar ook via de nieuwsbrief verspreiden we interessante informatie.

Leden kunnen hiernaast met uiteenlopende vragen en problemen terecht bij de helpdesk van CRAFT. Wanneer een passend antwoord niet meteen te geven is, gaan zij hun best doen je vraag door te zetten naar de instantie of collega die het antwoord wél kan geven. Stuur je vraag naar de CRAFT Helpdesk.

3. Bezoek CRAFT bijeenkomsten gratis of tegen gereduceerd tarief

CRAFT zet zich in voor kennisdeling en netwerken. Om dit te onderstrepen organiseert CRAFT jaarlijks uiteenlopende bijeenkomsten. Leden van CRAFT kunnen deze activiteiten (met meerdere medewerkers) gratis of tegen gereduceerd tarief bezoeken. We publiceren hier een overzicht van onze bijeenkomsten.

4. Onderzoeks- en benchmarkcijfers

CRAFT heeft het voornemen om een jaarlijkse index onder haar leden uit te zetten met als doel referenties te ontwikkelen over hoe prestaties van leden zich verhouden tot die van andere leden. Met deze inzichten en indices wil CRAFT onder andere haar leden helpen mogelijke verbeteringen door te voeren in hun bedrijfsproces.

5. Gedragscode

CRAFT bekijkt of het wenselijk is een gedragscode te introduceren die op alle leden van toepassing is. In onze branche hebben we elke dag te maken met een veelheid aan regels, wetten en voorschriften waaraan we ons moeten houden. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat deze niet alle mogelijke gedragssituaties kunnen afdekken. Daarom wil CRAFT als extra ondersteuning een gedragscode ontwikkelen, gebaseerd op onze waarden en waarmee we invulling geven aan waar CRAFT voor staat. Het lidmaatschap van CRAFT en het committeren aan de gedragscode fungeert daarmee meteen als een belangrijk label waarmee leden zich kunnen onderscheiden in de markt.

6. Landelijke en regionale netwerkcontacten

Doe ervaring en kennis op via een groot netwerk van collega-brouwers. Zowel online als tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten heb je de kans om collega’s en leveranciers te ontmoeten.

7. Financieel voordeel

Omdat we met veel leden zijn, kunnen we een aantal zaken voordelig regelen, zoals collectiviteitskortingen. Hieronder vind je een overzicht van de actuele aanbiedingen, we kijken altijd naar nieuwe mogelijkheden.

Verzekeringen

CRAFT is momenteel in gesprek met een verzekeraar om een mantelovereenkomst af te sluiten voor CRAFT leden. Als vereniging weten wij namelijk precies welke risico’s onze leden lopen. In overleg met de verzekeraar worden deze risico’s vertaald in een passend aanbod van verzekeringen. Doordat de verzekeringen specifiek zijn afgestemd op onze branche betalen leden niet voor het afdekken van onnodige risico’s. Bovendien bespaar je tijd doordat alle beschikbare relevante verzekeringen in een oogopslag  worden gepresenteerd. Natuurlijk ontvangen leden van CRAFT ook een exclusieve premiekorting op de verzekeringen die zij afsluiten. Dit scheelt leden dus zowel tijd als kosten.

BierBesteld.nl

Sommige brouwers hebben al een webshop. Er zijn echter weinig brouwers die veel online omzet realiseren. Het ontbreekt aan tijd om de webshop goed in de markt te zetten. Om je hierbij te helpen is CRAFT een samenwerking aangegaan met Bierbesteld.nl. Een initiatief dat veel verder gaat dan een webshop alleen.

  • Je ontvangt een kant-en-klare professionele webshop voor gebruik op je eigen website, die ook prima naast een eventueel reeds bestaande webshop kan functioneren;
  • Je webshop wordt gepresenteerd op BierBesteld.nl, een platform waarop aangesloten Nederlandse brouwerijen worden gepromoot en bierliefhebbers eenvoudig bieren van verschillende brouwers kunnen vinden en bestellen;
  • Je webshop kan gekoppeld worden met webshops van andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld de webshop van een collega bierbrouwer, een lokale slager, een webshop met horecaproducten of allemaal tegelijk.

BierBesteld.nl richt de webshop gratis in voor CRAFT-leden. Je hoeft hier niets voor te doen. Je kan de webshop vervolgens koppelen aan je eigen website.

Voor het succes van een webshop is promotie en het up-to-date houden van de webshop van groot belang. Ook hierin wordt je ontzorgd.

Synpro

Synpro is een initiatief dat is opgestart in 2013 op verzoek van een aantal beroepsverenigingen. Het doel van Synpro is om beroepsverenigingen meerwaarde te laten bieden aan hun leden. Leden wordt door Synpro collectief voordeel geboden op diensten en producten die relevant zijn voor de beroepspraktijk en ondernemers. De focus is nadrukkelijk op een juiste prijs-kwaliteitverhouding met eerlijke voorwaarden en niet puur op de prijs gericht. Iets wat goedkoop oogt, hoeft immers niet altijd goedkoop te zijn. Leden worden vervolgens ontzorgd tijdens het proces van het accepteren en eventueel activeren van een aanbod.