Lid worden

Word lid van CRAFT!

  • inspiratie voor je brouwerij
  • online kennisbank en helpdesk
  • landelijke en lokale netwerkcontacten
  • Belangenbehartiging
  • Promotie
  • onderzoeks- en benchmarkcijfers
  • congressen en bijeenkomsten
  • financiële voordelen

Wie zijn wij?
CRAFT is dé branchevereniging voor bierbrouwers die zich (met en zonder eigen ketels) professioneel bezighouden met de ontwikkeling, productie en verkoop van bier naar eigen receptuur.

Wat doen wij?
In algemene zin is CRAFT dé vereniging die relevante kennis en informatie over de branche op overzichtelijke wijze verzamelt, verrijkt en deelt met haar leden. CRAFT promoot en behartigt de belangen van haar leden richting markt, media en politiek. CRAFT biedt leden daarnaast exclusieve mogelijkheden om hun netwerk te vergroten en kennis en ervaringen met anderen te delen.

Meer concreet houdt CRAFT zich bezig met de organisatie van een jaarlijkse conferentie, de ontwikkeling van een eigen index, een nieuwe website waarop ook de leden van CRAFT worden gepromoot, het optuigen van een kennisbank voor leden, faciliteren van netwerken, stimuleren van samenwerking en een meer actieve lobby rondom wet- en regelgeving richting politiek.

Daarnaast bekijkt CRAFT of het wenselijk is een gedragscode te introduceren die op alle leden van toepassing is. In onze branche hebben we elke dag te maken met een veelheid aan regels, wetten en voorschriften waaraan we ons moeten houden. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat deze niet alle mogelijke gedragssituaties kunnen afdekken. Daarom wil CRAFT als extra ondersteuning een gedragscode ontwikkelen, gebaseerd op onze waarden en waarmee we invulling geven aan waar CRAFT voor staat. Het lidmaatschap van CRAFT en het committeren aan de gedragscode fungeert daarmee meteen als een belangrijk label waarmee leden zich kunnen onderscheiden in de markt.

CRAFT maakt gebruik van een professioneel verenigingsbureau waar leden tijdens kantooruren contact mee kunnen opnemen. Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van CRAFT? Neem dan contact met ons op via info@craftbrouwers.nl of 033 247 3489.

Contributie 2017

CRAFT kent een gestaffelde contributie. Leden met een hoger verkoopvolume profiteren immers ook meer van de voordelen die het lidmaatschap biedt. Uitgangspunt bij de gestaffelde contributie is het totale verkoopvolume van een lid in het voorgaande kalenderjaar.

NiveauVerkoopvolume in hl. p.j.Contributie (ex btw)
1
tot 50€ 275,-
250-250€ 350,-
3250-500€ 450,-
4500-1.000€ 550,-
51.000-2.500€ 700,-
62.500-5.000€ 850,-
75.000-10.000€ 1.000
810.000-25.000€ 1.250
925.000 of meer€ 1.500